Update vanuit de SKB

Beste Kempoka,

Hierbij willen we jullie graag een update toedoen met betrekking tot de activiteiten van de SKB, zoals georganiseerd door de activiteitencommissie.

In januari gingen we nog enthousiast het nieuwe jaar van start bij Banteng in Beuningen.

In februari hebben we nog een zeer geslaagd regiotoernooi, Best of the East 2020, gehouden.

In maart bleek het COVID-19 virus toch ook in Nederland harder toe te slaan dan veel mensen gedacht hadden. We hebben toen besloten, de gezondheid van onze Kempoka voor te laten gaan en de training van maart niet te laten doorgaan. Daar bleef het niet bij en de regering heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus in te dammen. Dat betekende dat sporten in een groep niet meer mogelijk was en dat evenementen op dit moment tot 1 september zijn afgelast. Dus dat betekende dat we helaas allemaal de deuren van de dojo hebben moeten sluiten.

Wat betekent dat voor de activiteiten van de rest van het seizoen?

• Alle geplande bondstrainingen van seizoen 2019-2020 komen te vervallen. Te zijner tijd zullen jullie ingelicht worden over de agenda van seizoen 2020-2021.

• En het regiotoernooi, Best of the West komt dit jaar te vervallen. Er is uiteraard besproken om het toernooi te verplaatsen naar later dit jaar, maar we hebben te kampen met de onzekerheid van de situatie en een overvolle agenda als alles toch weer opstart.

Dit alles zal niet als een schok komen, maar we wilden jullie toch via deze weg nog even op de hoogte houden.

We hopen vanaf september natuurlijk weer vol aan de slag te kunnen en gaan er alles aan doen om, als het weer kan, er weer een mooi actief seizoen van te maken. We zullen jullie natuurlijk op de hoogte houden met betrekking tot de bondstrainingen en regiotoernooien.

Blijf (alleen) trainen, blijf gezond en hopelijk tot snel!

Met vriendelijke groet,

De activiteitencommissie van de SKB